Συμμετοχές ομάδων 2018-2019

Πρωταθλήματα: 
3
Νίκες: 
46
Βάθρα: 
105
Πρωταθλήματα: 
0
Νίκες: 
13
Βάθρα: 
59
Πρωταθλήματα: 
3
Νίκες: 
34
Βάθρα: 
93
Πρωταθλήματα: 
0
Νίκες: 
17
Βάθρα: 
62
Πρωταθλήματα: 
1
Νίκες: 
20
Βάθρα: 
68
Πρωταθλήματα: 
0
Νίκες: 
2
Βάθρα: 
23
Πρωταθλήματα: 
2
Νίκες: 
22
Βάθρα: 
36
Πρωταθλήματα: 
1
Νίκες: 
20
Βάθρα: 
31
Πρωταθλήματα: 
0
Νίκες: 
0
Βάθρα: 
1
Πρωταθλήματα: 
0
Νίκες: 
2
Βάθρα: 
6