Συμμετοχές ομάδων 2020-2021

Πρωταθλήματα: 
1
Νίκες: 
12
Βάθρα: 
25
Πρωταθλήματα: 
0
Νίκες: 
3
Βάθρα: 
17
Πρωταθλήματα: 
0
Νίκες: 
1
Βάθρα: 
12
Πρωταθλήματα: 
0
Νίκες: 
0
Βάθρα: 
0
Πρωταθλήματα: 
0
Νίκες: 
0
Βάθρα: 
1
Πρωταθλήματα: 
0
Νίκες: 
0
Βάθρα: 
0
Πρωταθλήματα: 
0
Νίκες: 
0
Βάθρα: 
0
Πρωταθλήματα: 
0
Νίκες: 
14
Βάθρα: 
31
Πρωταθλήματα: 
0
Νίκες: 
0
Βάθρα: 
0
Πρωταθλήματα: 
0
Νίκες: 
0
Βάθρα: 
0
Πρωταθλήματα: 
0
Νίκες: 
0
Βάθρα: 
0
Πρωταθλήματα: 
0
Νίκες: 
0
Βάθρα: 
0
Νίκες: 
0
Βάθρα: 
3