ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Το λες και 1-2...

Το λες και 1-2...

Φοβού τον Phantoma...

Φοβού τον Phantoma...

Χάθηκε Χρυσή Ευκαρία...

Χάθηκε Χρυσή Ευκαρία...

A στο καλό πΧιά...

A στο καλό πΧιά...

Δεν περίμενα νίκη..αλλά ήρθε!

Δεν περίμενα νίκη..αλλά ήρθε!

Σ   Ο   Κ   !  !  !

Σ Ο Κ ! ! !

Το δουλεύουν και έχει αρχίσει να φαίνεται

Το δουλεύουν και έχει αρχίσει να φαίνεται

Μυστήριο..

Μυστήριο..