Συμμετοχές ομάδων 2019-2020

Πρωταθλήματα: 
1
Νίκες: 
10
Βάθρα: 
15
Πρωταθλήματα: 
0
Νίκες: 
2
Βάθρα: 
14
Πρωταθλήματα: 
0
Νίκες: 
0
Βάθρα: 
3
Πρωταθλήματα: 
0
Νίκες: 
0
Βάθρα: 
0
Πρωταθλήματα: 
0
Νίκες: 
0
Βάθρα: 
0
Πρωταθλήματα: 
0
Νίκες: 
1
Βάθρα: 
1
Πρωταθλήματα: 
0
Νίκες: 
0
Βάθρα: 
3
Πρωταθλήματα: 
0
Νίκες: 
1
Βάθρα: 
7
Πρωταθλήματα: 
0
Νίκες: 
0
Βάθρα: 
0
Πρωταθλήματα: 
0
Νίκες: 
0
Βάθρα: 
0
Πρωταθλήματα: 
0
Νίκες: 
0
Βάθρα: 
0
Πρωταθλήματα: 
0
Νίκες: 
0
Βάθρα: 
0