Συμμετοχές ομάδων 2019-2020

Πρωταθλήματα: 
0
Νίκες: 
4
Βάθρα: 
6
Πρωταθλήματα: 
0
Νίκες: 
1
Βάθρα: 
7
Πρωταθλήματα: 
0
Νίκες: 
0
Βάθρα: 
3
Πρωταθλήματα: 
0
Νίκες: 
0
Βάθρα: 
0
Πρωταθλήματα: 
0
Νίκες: 
0
Βάθρα: 
0
Πρωταθλήματα: 
0
Νίκες: 
1
Βάθρα: 
1
Πρωταθλήματα: 
0
Νίκες: 
0
Βάθρα: 
2
Πρωταθλήματα: 
0
Νίκες: 
1
Βάθρα: 
2
Πρωταθλήματα: 
0
Νίκες: 
0
Βάθρα: 
0
Πρωταθλήματα: 
0
Νίκες: 
0
Βάθρα: 
0
Πρωταθλήματα: 
0
Νίκες: 
0
Βάθρα: 
0
Πρωταθλήματα: 
0
Νίκες: 
0
Βάθρα: 
0