Συμμετοχές ομάδων 2019-2020

Πρωταθλήματα: 
1
Νίκες: 
10
Βάθρα: 
16
Πρωταθλήματα: 
0
Νίκες: 
3
Βάθρα: 
16
Πρωταθλήματα: 
0
Νίκες: 
0
Βάθρα: 
3
Πρωταθλήματα: 
0
Νίκες: 
0
Βάθρα: 
0
Πρωταθλήματα: 
0
Νίκες: 
0
Βάθρα: 
0
Πρωταθλήματα: 
0
Νίκες: 
1
Βάθρα: 
1
Πρωταθλήματα: 
0
Νίκες: 
0
Βάθρα: 
3
Πρωταθλήματα: 
0
Νίκες: 
1
Βάθρα: 
8
Πρωταθλήματα: 
0
Νίκες: 
0
Βάθρα: 
0
Πρωταθλήματα: 
0
Νίκες: 
0
Βάθρα: 
0
Πρωταθλήματα: 
0
Νίκες: 
0
Βάθρα: 
0
Πρωταθλήματα: 
0
Νίκες: 
0
Βάθρα: 
0