Πρώτη συμμετοχή: 
2019
Πρωταθλήματα: 
0
Νίκες: 
0
Βάθρα: 
1
Υψηλότερος Τερματισμός: 
Ταχύτεροι Γύροι: 
03
Πόντοι: 
207
Συμμετοχές: 
32
Pit Manager: 
Σαργιώτης Κώστας