Πρώτη συμμετοχή: 
2019
Πρωταθλήματα: 
0
Νίκες: 
0
Βάθρα: 
0
Υψηλότερος Τερματισμός: 
Πόντοι: 
52
Συμμετοχές: 
15