Πρώτη συμμετοχή: 
2019
Πρωταθλήματα: 
0
Νίκες: 
0
Βάθρα: 
3
Ταχύτεροι Γύροι: 
1
Πόντοι: 
82
Συμμετοχές: 
14