Πρώτη συμμετοχή: 
2020
Πρωταθλήματα: 
0
Νίκες: 
0
Βάθρα: 
3
Ταχύτεροι Γύροι: 
1
Πόντοι: 
88
Συμμετοχές: 
5
Pit Manager: 
K. Kοντογιάννης - Λ. Δημόπουλος