Πρώτη συμμετοχή: 
2020
Πρωταθλήματα: 
0
Νίκες: 
1
Βάθρα: 
8
Ταχύτεροι Γύροι: 
3
Πόντοι: 
221
Συμμετοχές: 
12
Pit Manager: 
K. Kοντογιάννης - Λ. Δημόπουλος