Πρώτη συμμετοχή: 
2020
Πρωταθλήματα: 
0
Νίκες: 
1
Βάθρα: 
10
Ταχύτεροι Γύροι: 
4
Πόντοι: 
290
Συμμετοχές: 
15
Pit Manager: 
K. Kοντογιάννης - Λ. Δημόπουλος