Πρώτη συμμετοχή: 
2020
Πρωταθλήματα: 
0
Νίκες: 
0
Βάθρα: 
0
Πόντοι: 
170
Συμμετοχές: 
24
Pit Manager: 
Μ. Πέτρου - Γ.Κοτζαμπάσης